Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną.

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane   w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną.

Rezerwat „Nad Tanwią"

Rok utworzenia: 1958
Powierzchnia: 47,49 ha
Leśnictwo: Zagóra, Borowiec

Rezerwat utworzony w celu ochrony w stanie naturalnym malowniczego krajobrazu dolin rzek Tanwi i Jelenia z licznymi kaskadami „szumami", gatunkami chronionych roślin i zwierząt.

Rezerwat „Czartowe Pole"

Rok utworzenia: 1958
Powierzchnia: 80,07 ha
Leśnictwo: Karczmisko

Rezerwat utworzony w celu ochrony w stanie naturalnym malowniczego przełomu przez strefę krawędziową Roztocza doliny Sopotu, z licznymi kaskadami oraz z ruinami papierni z połowy XVIII wieku.

Rezerwat „Nowiny"

Rok utworzenia: 1990
Powierzchnia: 3,83 ha
Leśnictwo: Kalina

Rezerwat torfowiskowy utworzony w celu zachowania bogatej roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagienek oraz ochrony występujących tam chronionych roślin torfowiskowych.