Obszary chronionego krajobrazu Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu działania Nadleśnictwa Józefów ta forma ochrony nie występuje. Istnieje natomiast projekt utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Tanwi". Wg Programu Ochrony Środowiska Powiatu Biłgorajskiego podstawą do objęcia ochroną jest silnie zróżnicowany krajobraz z wielogatunkowymi zbiorowiskami leśnymi, łąkowymi, torfowiskowymi, łąkowymi i bagiennymi.