obiekty edukacyjne

Wybierz najlepsze miejsce do zajęć edukacyjnych lub wycieczki do lasu!

 

 

 

Na terenie siedziby Nadleśnictwa utworzono punkt edukacji przyrodniczo-leśnej Leśna Klasa, wyposażony w drewniane stoły i ławy, tablice informacyjne, miejsce ogniskowe oraz specjalnie zaprojektowane zadrzewienia. W tej samej lokalizacji można skorzystać z naszej izby edukacyjnej, w tym sal: dydaktycznej i muzealnej.

izba muzealna (przyrodnicza) - znajduje się w budynku Straży Leśnej, została wyposażona w 35 tablic o tematyce przyrodniczej oraz leśne eksponaty w postaci przekrojów drzewa, eksponatów archiwalnych z pracy leśnika, różnego rodzaju skamieniałości.

 

 

Zajęcia odbywają się zarówno na świeżym powietrzu jak i w obiekcie zamkniętym. Obok Budynku Straży Leśnej ma swój początek pierwsza z czterech naszych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, o długości 260 m, na której oprócz różnych gatunków drzew i krzewów można zobaczyć zabytkowy pręgierz oraz lamus z XVIII w.

 

 

 

 

 

Sprawdź naszą lokalizację:


Wyświetl większą mapę

 

 

Na naszym terenie utworzyliśmy jeszcze trzy ścieżki edukacyjne:

   

 

 

Dokładna charakterystyka tras, ich przebieg, opis przystanków i pozostałe informacje są dostępne w folderach do pobrania na końcu artykułu.

Dużym zainteresowaniem, szczególnie w okresie wiosennym, cieszy się nasza szkółka leśna Rebizanty, położona w okolicach Suśca. Zwiedzający mogą się zapoznać z zasadami produkcji materiału sadzeniowego na potrzeby odnowienia lasu oraz rozpoznawaniem sadzonek różnych gatunków drzew leśnych. Na szkółce produkuje się ok. 3 mln sadzonek rocznie!

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną!