Wydawca treści Wydawca treści

historia

Nadleśnictwo Józefów zostało utworzone 1 stycznia 1973 roku w wyniku reorganizacji w lasach państwowych (Dz. Urz. ML i PD z dnia 28. 02. 1973 r.). W skład Nadleśnictwa weszły Nadleśnictwo Susiec, Nadleśnictwo Józefów oraz część Nadleśnictwa Tarnogród.

Rys historyczny

Historia lasów Nadleśnictwa Józefów wiąże się nierozerwalnie z historią dóbr i lasów Ordynacji Zamojskiej, powołanej aktem fundacyjnym Jana Zamojskiego w roku 1589, w której skład weszły grunty rolne, leśne i miasta o łącznej powierzchni około 300 000 hektarów. Obecna siedziba Nadleśnictwa - miasto Józefów – założone zostało w roku 1725 przez Tomasza Józefa Zamojskiego (piątego ordynata) i jemu zawdzięcza prawa miejskie. Lasy w obecnych granicach obrębów Józefów i Susiec należały do Ordynacji Zamojskiej od 1589 do 1944 roku.

Zachęcamy do lektury publikacji "Historia Nadleśnictwa Józefów", opisującej dzieje leśnictwa w granicach obecnego zasięgu nadleśnictwa, z uwzględnieniem tła historycznego.


Na mocy dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 roku, lasy Ordynacji Zamojskiej zostały upaństwowione. W tym samym roku utworzono Państwowe Nadleśnictwo Susiec o łącznej powierzchni 6118,89 ha. Do Nadleśnictwa włączono lasy dawnej Ordynacji Zamojskiej o powierzchni 5667,14 ha oraz – również upaństwowione – lasy Banku Handlowego w Łodzi (kompleks „Niemoczka - Paary") o powierzchni 451,75 ha. Na mocy tego samego dekretu powstało Nadleśnictwo Józefów, w skład którego weszły lasy dawnej Ordynacji o powierzchni 6840,49 ha, oraz lasy byłego majątku ziemskiego Tarnowola o powierzchni 233,73 ha. Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Józefów wynosiła 7074,22 ha. Nadleśnictwo Józefów i Susiec istniały jako samodzielne jednostki organizacyjne do dnia 31 grudnia 1972 roku (Nadleśnictwo Tarnogród jako część obrębu Józefów).
 

Zachęcamy do lektury publikacji "Historia Nadleśnictwa Józefów", opisującej dzieje leśnictwa w granicach obecnego zasięgu nadleśnictwa, z uwzględnieniem tła historycznego.


 

  Legendy i podania związane z miejscami i wydarzeniami z terenu Nadleśnictwa Józefów

O nadobnej Tanewie i rycerzu Gołdapie

Roztoczańska legenda

Powstanie progów skalnych

O szypotach  

O Suścu

O rybaku