Wydarzenia Wydarzenia

Konkurs wiedzy o lesie i ochronie przyrody

Aktualizacja - propozycje pytań konkursowych

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, tj. szkół podstawowych lub gimnazjów z terenu Nadleśnictwa Józefów. Uczestnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych kategorii wiekowych:

  1. Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,
  2. Dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej,
  3. Młodzież z klas VII szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum;

 

Każdej placówce zgłaszającej swojego podopiecznego do konkursu przysługuje prawo przedstawienia propozycji zestawu 3 pytań osobno dla każdej z trzech kategorii wiekowych (maks. 9 pytań), nawiązujących do tematyki konkursu. Pytania należy dostarczyć wraz z Kartą zgłoszenia do konkursu (wzór do pobrania na końcu artykułu) do siedziby Nadleśnictwa Józefów przy ul. Leśnej 46 w Józefowie w terminie do 08 grudnia 2017 r. Lista zgłoszonych propozycji pytań zostanie opublikowana na stronie internetowej nadleśnictwa jako akutalizacja do niniejszego artykułu w terminie do 11 grudnia 2017 r.

Pytania konkursowe na arkuszu zostaną podzielone na kategorie w zależności od charakteru odpowiedzi, tj. na pytania testowe jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz tzw. pytania otwarte. Stopień trudności pytań będzie zróżnicowany w zależności od kategorii wiekowej. Czas na rozwiązanie zadań oraz termin ogłoszenia wyników zostanie podany uczestnikom przed rozdaniem arkuszy z pytaniami. Uczestnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymają do rozwiązania jedną z dwóch wersji równorzędnych zestawów pytań.

Więcej informacji dot. konkursu zawarto w regulaminie - do pobrania na końcu artykułu.

 

 

_______________________________

Aktualizacja - poniżej w materiałach do pobrania załączono nadesłane propozycje pytań konkursowych.