Wniosek na użyczenie gruntu pod pasiekę

W poniższym załączniku Nadleśnictwo Józefów udostepnia wniosek na postawienie pasieki na obszarach leśnych.