"zanocuj w lesie" w Puszczy Solskiej

Z myślą o miłośnikach biwakowania Nadleśnictwo Józefów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”. Dzięki niemu pasjonaci tych nietypowych aktywności terenowych będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie prawa.

Wybrany teren o powierzchni ponad 1,5 tys. ha znajduje się w Nadleśnictwie Józefów, w obrębie leśnictw Króle, Tarnowola, Dębowce składajacy się z 2 obszarów:

Obszar A Króle

Obszar B Tarnowola-Dębowce

To fragmenty lasu pozbawiony infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, oddalone od głównych dróg i miejsc o zwiększonym natężeniu ruchu. W tym ustronnym miejscu znajdującym się w sercu leśnej głuszy będzie można poczuć prawdziwą dzikość przyrody i bliskość natury.

Korzystanie z wyznaczonych powierzchni leśnych będzie możliwe w dowolnym miejscu znajdującym się w ich granicach, w maksymalnie 9 osób w grupie i nie dłużej niż dwie noce z rzędu. Powyżej dwóch dni i w grupach powyżej 9 osób obowiązuje zgłaszanie pobytu co pozwoli zachować kontrolę nad ewentualną organizację turystyki zorganizowanej  -  w dużych grupach lub długich pobytów. Wystarczy uprzednie powiadomienie nadleśnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej. Biwakujący będą zobligowani do przestrzegania regulaminu, posprzątania miejsca w którym przebywali i przywrócenia do stanu w jakim go zastali.

 

 

 

OBSZAR A KRÓLE

 

 

OBSZAR B TARNOWOLA-DĘBOWCE

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru /documents/10667/40736386/Regulamin+Zanocuj+w+lesie/314e6b55-537c-4b01-01a7-76d71d90b169
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Informacja Nadleśnictwa nt. miejsc przeznaczonych na ognisko znajduje się na mapie
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://www.lublin.lasy.gov.pl/wycieczka-do-lasu-wazne-informacje z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 5. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych [odnośnik do strony koło łowieckiego],
 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres jozefow@lublin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Iwona Wiechowska – 728 385 682

Mateusz Przypaśniak - 790 642 000

 

 Nadleśnictwo Józefów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Zachęcamy do wypelniania ankiety dot. ww. programu

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl