"zanocuj w lesie" w Puszczy Solskiej

Z myślą o miłośnikach biwakowania Nadleśnictwo Józefów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”. Dzięki niemu pasjonaci tych nietypowych aktywności terenowych będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie prawa.

Wybrany teren o powierzchni ponad 1,5 tys. ha znajduje się w obrębie leśnictw Króle, Tarnowola, Dębowce. Wyodrębniono 2 obszary:

Obszar A Króle

Obszar B Tarnowola-Dębowce

To fragmenty lasu pozbawione infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, oddalone od głównych dróg i miejsc o zwiększonym natężeniu ruchu. W tym ustronnym miejscu znajdującym się w sercu leśnej głuszy będzie można poczuć prawdziwą dzikość przyrody i bliskość natury.

Powyżej dwóch dni i w grupach powyżej 9 osób obowiązuje zgłaszanie pobytu i uzyskanie zgody nadleśnictwa.Korzystanie z wyznaczonych powierzchni leśnych będzie możliwe w dowolnym miejscu znajdującym się w ich granicach, w maksymalnie 9 osób w grupie i nie dłużej niż dwie noce z rzędu. Pozwoli zachować kontrolę nad ewentualną organizację turystyki zorganizowanej  - 
w dużych grupach lub długich pobytów. Wystarczy uprzednie powiadomienie nadleśnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej. Biwakujący będą zobligowani do przestrzegania regulaminu, posprzątania miejsca w którym przebywali oraz doprzywrócenia do stanu w jakim go zastali.

 

 

 

OBSZAR A KRÓLE

 

 

OBSZAR B TARNOWOLA-DĘBOWCE

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru – do pobrania w materiałach na końcu artykułu,
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
    1. Informacja Nadleśnictwa nt. miejsc przeznaczonych na ognisko znajduje się na mapie – w Nadleśnictwie Józefów – przy leśniczówce blisko miejscowości Hamernia,
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://www.lublin.lasy.gov.pl/wycieczka-do-lasu-wazne-informacje z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  5. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków,
  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

A – znajduje się na terenie obwodu łowieckiego nr 308, który jest dzierżawiony przez Koło Łowieckiego nr 3 „Jeleń” w Lublinie – łowczy koła tel. 609553352,

B – znajduje się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Puszcza Solska” Nadleśnictwa Józefów – leśniczy ds. łowieckich tel. 694418965.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (do pobrania
w materiałach na końcu artykułu)
oraz przesłanie go na adres jozefow@lublin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Eliza Gmyz – tel. 664168277.