Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

   

Wyniki  monitoringu gospodarki leśnej w 2019/20r.

a)    zapas grubizny brutto  -  5 007 tys. m3 (wg stanu na 01.01.2020r.)

b)    powierzchnia odnowień - 157,24 ha (wg stanu na 31.12.2019r.)

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku: (wg stanu na 06.07.2020r.)

 

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

16 415,51

Świerk

110.07

Modrzew

32.29

Jodła

532,77

Buk

28,35

Dąb

400,05

Brzoza

243,80

Olsza

854,28

Osika

13,84

   

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

2098,63

II kl.

1907,73

III kl.

2174,31

IV kl.

4907,78

V kl.

4433,20

VI kl.

1814,80

VII kl.

420,95

VIII kl.

175,11

KO, KDO, BP

707,36

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion   - 221,00 kg           (wg stanu na 31.12.2019r.)

- szyszki - 1523,00 kg          (wg stanu na 31.12.2019r.)

- zwierzyny w OHZ "Puszcza Solska" (wg stanu od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.):

  • jeleń - 74 szt.
  • daniel - 6 szt.
  • sarna - 51 szt.
  • dzik - 42 szt.

- stroiszu - 5,5 m3p           (wg stanu na 31.12.2019r.)

- choinek - 338 szt.            (wg stanu na 31.12.2019r.)

e)    produkcja sadzonek - ok. 850 tys. szt.

f)     ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0,00 ha

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 12454,02 ha (w tym LN: 1090,63 ha)

h)   ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 20 szt.

i)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty: (stan na 01.01.2020r.)

- HCVF 1.1.1 - Obszary chronone w rezerwatach przyrody - 126,75 ha

- HCVF 1.1.2 - Obszary chronione w parkach krajobrazowych - 15752,07 ha

- HCVF 1.2 - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 2192,83 ha

- HCVF 2 - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej,

   makroregionalnej lub globalnej - 19576,55 ha

- HCVF 3.1 - Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki

   leśnej - 924,96 ha

- HCVF 3.2 - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - 411,75 ha

- HCVF 4.1 - Lasy wodochronne - 9111,01 ha

- HCVF 4.2 - Lasy glebochronne - 18,19 ha

- HCVF 6.1- Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 269,01 ha

j)      koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 18 463 tys. zł        (wg stanu na 31.12.2019r.)

k)    pozyskanie drewna ogółem - 81 758,78. m3                               (wg stanu na 31.12.2019r.)

l)     wielkość zatrudnienia ogółem - 63 etatów