Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa.

Puszcza Solska jest doskonałym terenem łowieckim obfitującym w zwierzynę łowną, należy tu wymienić łosia, jelenia, sarnę, dzika, lisa, jenota. W obrębie Nadleśnictwa znajduje się 11 obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych o Nr 313 Hamernia i Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nr 300 Bukownica, w którym myśliwi mogą spełnić mile czas i zrealizować swoje marzenia łowieckie podczas polowania na rogacze w okresie letnim oraz polowania na jelenie, sarny, dziki w okresie jesienno-zimowym.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Dodatkowych wrażeń dostarczają  spotkania z wilkiem, który decyzją Wojewody Zamojskiego jest objęty ochroną całkowitą oraz rysiem.

W sezonie pozyskuje się następujące ilości zwierzyny: 48 jeleni, 50 saren, 27 dzików. 

Atrybutem jest malowniczo położona kwatera myśliwska Hamernia, która zapewnia spokój wypoczywającym myśliwym i ich osobom  towarzyszącym.

 

Zobacz także: