Leśnictwa Leśnictwa

Króle

608 464 818

p.o. Leśniczego - Wiesław Wiechowski

tel. 608 464 818

 

Leśniczy - Kazimierz Okoń

tel. 694 418 966

 

Podleśniczy - Emil Pawelec

tel. 694 418 970

 

 

Adres:

Króle 8 

23-415 Księżpol

Tarnowola

694 418 968
Leśniczy - Antoni Pytlak

tel. 694 418 968

 

Podleśniczy - Sebastian Borowiec

tel. 730 802 308

 

 

Adres:

Tarnowola 1

23-460 Józefów

Dębowce

570 557 270

p.o. Leśniczego - Grzegorz Monastyrski

tel. 570 557 270

 

p. o. Podleśniczego - Grzegorz Mach

tel. 570 320 088

Adres:

ul. Leśna 46

23-460 Józefów

 

Fryszarka

694 418 981
Leśniczy - Bogusław Łagożny

tel. 694 418 981

 

Podleśniczy - Jan Haczykowski

tel. 694 418 972

 

 

Adres:

ul. Leśna 46

23-460 Józefów

 

Karczmisko

694 418 974

 Leśniczy - Adam Kraczek

tel. 694 418 974

 

Podleśniczy - Krzysztof Szponar

tel. 694 418 973

 

Adres:

Hamernia 103

23-460 Józefów

Kalina

694 418 979

Leśniczy - Waldemar Buczkowski

tel. 694 418 979

 

Podleśniczy - Andrzej Żmijan

tel. 694 418 987

 

Adres:

Hamernia 103

23-460 Józefów

Malce

694 418 971

Leśniczy - Mirosław Dzikoń

tel. 694 418 971

 

Podleśniczy - Piotr Gontarz

tel. 728 385 647

 

 

 

 

Adres:

ul. Leśna 46

23-460 Józefów

Oseredek

570 200 664

Leśniczy - Tomasz Olszewski

tel. 570 200 664

 

Podleśniczy - Piotr Kość

tel. 694 418 977

 

Adres:

Oseredek 126B

22-672 Susiec

Zagóra

694 418 988
 

p.o Leśniczego - Dariusz Haczykowski

tel. 694 418 962

 

Adres:

Oseredek 126B

22-672 Susiec

 

 

Borowe Młyny

570 270 684

Leśniczy - Leszek Buczkowski

tel. 570 270 684

 

Podleśniczy - Jakub Grab

tel. 795 462 485

 

Adres:

Głuchy 12

23-412 Łukowa

Borowiec

694 418 990

Leśniczy - Piotr Żybura

tel. 694 418 989

 

Podleśniczy - Krzysztof Kuśmierz

tel. 694 418 990

 

Podleśniczy - Marcin Leńczuk

tel. 570 220 807

 

Adres:

Głuchy 12

23-412 Łukowa

Głuchy

694 418 991

Leśniczy - Waldemar Malicki

tel. 694 418 991

 

Podleśniczy - Marcin Czapka

tel. 570 280 252

 

Adres:

Głuchy 12

23-412 Łukowa

Rybnica

694 418 993

Leśniczy - Adam Skiba

tel. 694 418 993

 

Podleśniczy - Krzysztof Malec

tel. 694 418 983

 

 

Adres:

Rybnica 70B

22-672 Susiec

Szkółka - Rebizanty

694 418 992

Leśniczy - Elżbieta Byra

tel. 694 418 992

 

Podleśniczy - Mateusz Przypaśniak

tel. 790 642 000

 

 

 

Adres:

Rybnica 77A

22-672 Susiec