Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Józefów będące jednym z 25 Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zarządza ponad 20 tys. ha gruntów Skarbu Państwa i składa się z dwóch obrębów leśnych:

  1. Obręb Józefów                       05-07-1
  2. Obręb Susiec                         05-07-2

Nadleśnictwo terytorialnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Teren nadleśnictwa graniczy z następującymi jednostkami LP: od północy z Nadleśnictwem Zwierzyniec, od wschodu z Nadleśnictwem Tomaszów, od południa z Nadleśnictwami: Narol, Oleszyce (RDLP Krosna), od zachodu z Nadleśnictwem Biłgoraj. Terytorialny zasięg Nadleśnictwa Józefów wynosi 682,25 km2.

 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni Nadleśnictwa Józefów.

Obręby

Powierzchnia ze współwłasnościami

Powierzchnia

bez gruntów we współwłasności

[ha]

[m²]

Józefów

10469,0603

10247,29

Susiec

9695,1822

9432,83

Nadleśnictwo Józefów

20164,2425

19680,12

 

W Nadleśnictwie Józefów wyodrębniono 17 typów siedliskowych lasu w tym 5 typów siedlisk wyżynnych na powierzchni 1190,48 ha (6,30%). Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest bór świeży  (Bśw), który zajmuje 8420,36 ha (44,58%) a siedliska lasowe stanowią 14,75 % powierzchni. Na siedliskach borowych gatunkiem panującym jest w większości sosna. Siedliska wilgotne zdominowane są przez drzewostany z panującą brzozą i olchą.