Wydarzenia Wydarzenia

Ognie Niepodległości w Obszy

Zapraszamy do wspólnego świętowania 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości!

Leśnicy z Nadleśnictwa Józefów włączą się w akcję „Ognie Niepodległości”, nad którą patronat honorowy objął wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek. Uroczystości zaplanowano na 10 listopada 2017 r.,w wieczór poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości, a rozpocznie je rozpalenie symbolicznego ogniska o godz. 21:00 na placu przy kościele parafialnym w Obszy.

"Przy wspólnym ognisku w Obszy zasiądą przedstawiciele władz samorządowych, leśnicy, strażacy i inni mieszkańcy gminy, którzy wysłuchają odezwy komitetu wojewódzkiego obchodów, a także obejrzą program słowno-muzyczny w wykonaniu miejscowych gimnazjalistów." - czytamy na stronie organizatora.

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i krótkiej prelekcji przypominającej o znaczeniu najważniejszego święta państwowego wygłoszonej przez Wójta Gminy Obsza Pana Andrzej Placka, do uczestników akcji zostanie skierowana okolicznościowa odezwa wydana przez Komitet Honorowy Obchodów Narodowego Święta Niepodległości na terenie naszego województwa. W programie przewidziano również krótkie wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów Pana Stanisława Nawrockiego.

Przebieg uroczystości:

1. Rozpalenie symbolicznego ogniska przez przedstawicieli władz samorządowych, Nadleśnictwa Józefów, straży pożarnej oraz młodzieży.

2. Odegranie Hymnu Narodowego.

3. Wystąpienie Wójta Gminy Obsza.

4. Odczytanie Odezwy Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

5. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów.

6. Program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Obszy.

7. Podsumowanie obchodów i zakończenie uroczystości.

 

Dla uczestników przewidziano ciepły poczęstunek po zakończeniu uroczystości. Nadleśnictwo Józefów przekaże również foldery i gadżety promocyjne jednostki oraz przygotowane okolicznościowe ozdoby.