Hodowla lasu Hodowla lasu

zwiększanie możliwości retencyjnych

Nadleśnictwie Józefów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, osi priorytetowej III, Działanie 3.1 – retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ogólnopolskiego projektu "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" wykonało 21 szt. zastawek drewnianych i zbiornik retencyjny.

 

Osiągnięto zakładany w projekcje efekt rzeczowy budowy 22 obiektów i ekologiczny retencji w postaci maksymalnej możliwej do retencjonowania przez obiekty wody w ilości 174490 m3.

Wartość projektu: 195 200 000,00PLN.

Wartość dofinansowania: 136 000 000,00PLN

Okres realizacji: 2010-2012