Hodowla lasu Hodowla lasu

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla Lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych, z respektowaniem procesów naturalnych poprzez:

a) stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych,

b) kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki

leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

c) zapewnianie produkcji drewna i użytków niedrzewnych.

 

Średnio rocznie Nadleśnictwo Józefów wykonuje:

  • Odnowienia i zalesienia - 200 ha,
  • Poprawki i uzupełnienia - 3 ha,
  • Pielęgnowanie gleby  - 242 ha,
  • Czyszczenia wczesne CW - 164 ha,
  • Czyszczenia późne CP - 164 ha,
  • Melioracje agrotechniczne – 201 ha.

 

Polecamy artykuł: