Lista aktualności Lista aktualności

Nowa siedziba Nadleśnictwa Józefów

Początek nowego rozdziału w historii Nadleśnictwa Józefów.

 

23 listopada br. odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego i tablicy pamiątkowej oraz podpisania aktu erekcyjnego w sprawie rozpoczęcia budowy budynku nowej siedziby Nadleśnictwa Józefów.

Na samym wstępie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów – Pan Ryszard Teterycz uroczyście przywitał przybyłych gości oraz przedstawił krótki rys historyczny nadleśnictwa:

„(…) Historia lasów Nadleśnictwa Józefów nierozerwalnie wiąże się z historią dóbri lasów Ordynacji Zamojskiej, powołanej aktem fundacyjnym Jana Zamojskiego w roku 1589. Wśród lasów Ordynacji Zamojskiej Nadleśnictwo, drugie pod względem przestrzeni, nazwę swą wzięło od miasteczka Józefów, dawniej zwane „ordynackim” – dziś „biłgorajskim”. (...) Początkowo obecny budynek Nadleśnictwa Józefów pełnił funkcję mieszkania Nadleśniczego. Biuro natomiast znajdowało się tuż obok, w obecnym Posterunku Straży Leśnej i świetlicy (…)”.

 

Następnie głos zabrali przybyli goście: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – dr Marcin Romanowski oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Pan Andrzej Borowiec oraz Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie – ks. Zenon Mrugała, który na koniec uroczyście poświęcił kamień węgielny i tablicę pamiątkową.

Kamień węgielny zostanie wmurowany w fundamenty nowego budynku, natomiast tablica zostanie umieszczona na ścianie w nowo wybudowanym budynku Nadleśnictwa Józefów.

Do złożenia podpisu na akcie erekcyjnym zostali zaproszeni przybyli goście:

- dr Marcina Romanowski - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

-  Andrzej Borowiec -  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

- Ks. Zenon Mrugała -  Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie

oraz gospodarz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów – Ryszard Teterycz.

 

Podpisany akt erekcyjny został umieszczony w metalowej tubie. Zgodnie z tradycją dołączono aktualne wydania lokalnych gazet oraz czasopism branżowych, monety polskie i aktualną lista pracowników Nadleśnictwa Józefów. Następnie kapsułę umieszczono w betonie, który zostanie wmurowany w fundamenty nowego budynku

Na koniec Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów – Pan Ryszard Teterycz podziękował wszystkim przybyłym gościom i uroczyście podsumował wydarzenie:

(…) Dziękuję za udział wszystkim przybyłym gościom. Szczególe podziękowania składam na ręce Proboszcza Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie – ks. Zenona Mrugały za akt poświęcenia kamienia węgielnego i tablicy pamiątkowej oraz dziękuję Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Panu Andrzejowi Borowcowi za objęcie patronatem honorowym dzisiejszego wydarzenia i wsparcie inicjatywy budowy nowej siedziby. Dziękuję również wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Józefów za wzięcie udziału w tak ważnym momencie w historii naszej firmy. Wierzę, że nowa siedziba stanie się w niedalekiej przyszłości wizytówką naszych lasów, jej fundamenty podwaliną tak silną jak doświadczenia pokoleń leśników, ściany budynku ostoją wiedzy i ciężkiej pracy, dach schronieniem dla pracowników i naszych gości, okna widokiem w przyszłość, a drzwi stać będą otworem dla wszystkich przyjaciół lasu. (…)”.