Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring posterunku Straży Leśnej

Tereny leśne Nadleśnictwa Józefów stanowiące Skarb Państwa, zajmujące powierzchnię około 20069 ha objęte są nadzorem foto pułapek oraz mobilnych kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Nadleśnictwa Józefów

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy jednocześnie, iż Nadleśnictwo Józefów, ul. Leśna 46, 23-460 Józefów jest ich administratorem danych

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Funkcję komendanta posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Józefów pełni Edward Żybura.

 

Zobacz także: