Lista aktualności Lista aktualności

W Nadleśnictwie Józefów powstała leśna remiza

Z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów - Stanisława Nawrockiego na terenie leśnictwa Kalina powstał wyjątkowy "sad"- w terminologii leśnej to remiza

Remizy leśne to miejsca w lesie, w których sadzimy liczne gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym, są to przede wszystkim gatunki owocodajne, obficie kwitnące i nektarodajne, urozmaicające krajobraz, takie jak jabłoń, grusza, czereśnia. Drzewa i krzewy biocenotyczne mają na celu poprawę bazy żerowej zwierzyny.  Remizy leśne tworzy się najczęściej w pobliżu wodopojów i miejsc schronienia w postaci sterty kamieni, gałęzi, konarów. W ten sposób leśnicy poprawiają warunki bytowania zwierząt, pożytecznych i niezwykle cennych dla ekosystemu leśnego - od owadów i pajęczaków, przez płazy i gady, do ptaków i ssaków.

Na niewielkiej powierzchni leśnej pracownicy nadleśnictwa wspólnie posadzili ponad 300 szt. różnych odmian jabłoni. 

Takie zabiegi są jedną z metod ochrony lasu i mają istotny wpływ na wzrost odporności drzewostanów na szkodniki.