Lista aktualności Lista aktualności

projekty eu

W Nadlesnictwie Józefów prowadzone są następujące projekty:

 

nformacje o realizowanym projekcie ,,Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr projektu POIS.02.04.00-00-0047/17

Opis projektu
Nadleśnictwo Józefów wraz z nadleśnictwami Biłgoraj i Janów Lubelski od 2018 roku realizuje projekt „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
nr projektu POIS.02.04.00-00-0047/17.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest ochrona głuszca, która na terenie naszego nadleśnictwa będzie odbywała się między innymi poprzez monitoring populacji głuszca, poprawę warunków do bytowania i rozrodu oraz zredukowanie presji drapieżnictwa na tym gatunku.  

Główne zadania jakie stawia projekt to m.in.:
1.    Monitoring populacji głuszca poprzez obserwacje, wywieszanie fotopułapek, założenie nadajników GPS dziko żyjącym osobnikom.
2.    Redukcja drapieżników lisów, borsuków, jenotów, kun, norek amerykańskich i tchórzy poprzez odłów i odstrzał oraz odłów i translokację jastrzębi.
3.    Usuwanie czeremchy amerykańskiej oraz nadmiernej ilości podszytów i podrostów, znakowanie grodzeń.
4.    Odłów dziko żyjących przedstawicieli tego gatunku lub odnalezienie gniazd kur głuszca i podebranie jaj w celu zasilenia populacji, która znajduje się w Ośrodku Hodowli Głuszca na terenie Nadleśnictwa Leżajsk.
5.    Budowa wolier adaptacyjnych dla wsiedlanych ptaków (Nadleśnictwo Biłgoraj, Janów Lubelski).
6.    Wsiedlenie od 50 do 80 głuszców z linii lubelskiej (Nadleśnictwo Biłgoraj, Janów Lubelski) zakupionych z Ośrodka Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk.
7.    Badania genetyczne zarówno głuszców wsiedlanych jak i dziko żyjących.
8.    Neutralizacja szkodliwych nawierzchni dróg leśnych (Nadleśnictwo Józefów).
9.    Zakup i wysypywanie gastrolitów (małych kamyczków połykanych przez ptaki, które ułatwiają rozcieranie pokarmu).
10.    Zmniejszenia antropopresji na miejsca gdzie bytują głuszce poprzez wybudowanie w Nadleśnictwie Józefów singletracka a w Nadleśnictwie Biłgoraj ścieżki biegowo spacerowej.
11.    Zatrudnienie  osoby do zarządzania projektem oraz wykonującej prace terenowe projektu.
12.    Zatrudnienie naukowych opiekunów projektu.


Wartość projektu
Zakończenie projektu przewidziane jest na 31.12.2021r. Ogólna wartość projektu to  7 822 978,02 zł z czego wkład własny nadleśnictw to 1 173 446,71 zł zaś dofinansowanie z UE wynosi 6 649 531,31 zł.