Lista aktualności Lista aktualności

Odnowienia naturalne

Nadleśnictwo Józefów realizując „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035”, za główny cel programu przyjęło maksymalne wykorzystanie naturalnych procesów odnawiania lasu.

 W tym celu w obowiązującym od 01.01.2020r. Planie Urządzania Lasu na lata 2020-2029 przyjęto rębnię częściową jako właściwy sposób zagospodarowania drzewostanów rębnych w warunkach środowiskowych Nadleśnictwa Józefów. Rębnia ta z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki klimatyczne, ale także uwarunkowania ekologiczne i społeczne, stała się wiodącą dla naturalnego sposobu odnawiania głównego gatunku jakim w naszych lasach jest sosna zwyczajna.

Sosna z lasów Puszczy Solskiej słynie z dużej zdolności powstawania odnowień naturalnych pod okapem drzewostanu oraz możliwości czasowego ich prowadzenia pod częściową osłona drzewostanu.  

       Temat naturalnych sposobów odnawiania lasu nie jest obcy naszym leśnikom. Świadczy o tych chociażby rozmiar odnowień naturalnych uznanych w latach 2010-2019 sięgający 25% wszystkich odnowień.  Leśnicy z naszego nadleśnictwa posiadają duże doświadczenie w inicjowaniu odnowień naturalnych zarówno w rębniach złożonych jak i zupełnych. Swoimi doświadczeniami chętnie dzielą się między sobą podczas narad terenowych. Ostatnia narada terenowa odbyła się w pierwszej połowie czerwca b.r. na  Obrębie Józefów w Leśnictwach Dębowce, Karczmisko i Kalina. Narada w całości była poświęcona odnowieniom naturalnym sosny zwyczajnej. Na wybranych powierzchniach uczestnicy mogli zobaczyć i przedyskutować  wady i zalety przyjętych wariantów, sposobów postępowania w tym  przygotowania drzewostanów do inicjowania odnowienia, sposobów przygotowania gleby i wpływu na jakość i ilość uzyskanego obsiewu. Omawiano przesłanki do planowania i wykonania uzupełnień, pielęgnacji odnowień, w tym ich przerzedzania oraz różne sposoby zabezpieczania przed zgryzaniem i spałowaniem.