Lista aktualności Lista aktualności

Lasy i zrównoważone miasta

Już za dwa dni Międzynarodowy Dzień Lasów!

21 marca obchodzimy kolejny Międzynarodowy Dzień Lasów, ustanowiony w 2012 roku przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. Zbiega się on tradycyjnie z pierwszym dniem kalendarzowej wiosny. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania w tym dniu idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów, nagłośniane tematyki leśnej w mediach). Hasło tegorocznego święta brzmi: LASY I ZRÓWNOWAŻONE MIASTA.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, zapoznania się z charakterystyką lasów naszego nadleśnictwa oraz prowadzonych przez nas działań!

Lasy to niezwykle ważny element naszego środowiska i życia. Pełnią  funkcje gospodarcze (produkcja drewna i innych użytków), ekologiczne (produkcja tlenu, magazynowanie wody, łagodzenie klimatu) oraz społeczne (rekreacja i wypoczynek, edukacja ekologiczna) i kulturotwórcze. Bez lasu nie istniałoby życie na naszej planecie.  O dobry stan lasów troszczą się na co dzień leśnicy, którzy w tym dniu przypominają również, że las jest naszym wspólnym dobrem i wspólną troską.

 

 

Dociekliwych zapraszamy na stronę, gdzie poszczególne kraje dzielą się doświadczeniem z organizowania wydarzeń związanych z lasami: http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/.