Lista aktualności Lista aktualności

Poprawa warunków bytowania Głuszca

W związku z realizacją projektu ,,Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” nasze nadleśnictwo zakończyło prace związane z poprawą warunków bytowania tych ptaków.

W tym roku wykonano II etap usuwania czeremchy amerykańskiej, znakowanie grodzeń leśnych żerdziami oraz przerzedzanie podszytów. Kolejny etap usuwania czeremchy amerykańskiej polegał tylko na oprysku, w poprzednim roku 2019 został zrealizowany pierwszy etap w którym w pierwszej kolejności usunięto ten gatunek poprzez wycinanie a następnie opryskano środkiem chwastobójczym. Zabieg wykonano na tych samych powierzchniach co w roku 2019 dla lepszego efektu. Czeremcha jest bardzo trudnym przeciwnikiem., niestety na niektórych powierzchniach musieliśmy dokonać ponownego wycięcia. Przerzedzanie podszytów wykonano w trzech leśnictwach w których znajdują się ostoje. Prace były zrealizowane poza okresem ochronnym by niepotrzebnie nie niepokoić ptaki. Łącznie w naszym nadleśnictwie na projekt przypadło usunięcie 100 ha podszytów z czego  w roku 2019 usunięto 61,92 ha a w roku 2020 38,08 ha. Na przyszły rok zaplanowano jeszcze prace związane z znakowaniem grodzeniem. W chwili obecnej trwają prace budowlane związane z budową singieltrack-a. Będzie to ścieżka rowerowa o długości ponad 8 km, biegnąca lasem od miejscowości Józefów do miejscowości Hamernia. Ścieżka również jest budowana w ramach projektu i ma na celu odciążenie ostoi od ruchu turystycznego.